boxed
border
https://www.deploegtilburg.nl/wp-content/themes/anya-installable/
https://www.deploegtilburg.nl/
#009A93
style4

Tarieven

Diversiteit in De Ploeg

In De Ploeg komt de stedelijke ondernemersmarkt samen: bijna-starters, starters en meer ervaren ondernemers. Er zijn verschillen tussen de deelnemers en dat is ook de bedoeling. In deze verscheidenheid schuilt de kracht van De Ploeg. We weten inmiddels uit ervaring dat ieder zijn of haar plek in De Ploeg behoorlijk waar maakt. Goede feedback, waardevolle inzichten en kijken in andermans ondernemerskeuken: iedere ondernemer brengt en krijgt het in De Ploeg.

De verschillen tussen de ondernemers in De Ploeg zie je terug in verschillen op economisch vlak. Niet iedere ondernemer heeft bij deelname evenveel te besteden. In De Ploeg staan we voor draagkracht, loyaliteit en wederkerigheid. We hanteren daarom inkomensafhankelijke tarieven.

Tarief varieert

De waarde van een plaats in De Ploeg is € 2795,- ex btw. Maar dat kost een plaats niet voor iedereen. Er zijn verschillende factoren die meewegen in wat jij voor een plaats in De Ploeg betaalt. Aan de hand van die verschillende criteria komen we samen met jou tot een prijs: volledig, half of laag tarief. In overleg is gespreide betaling in sommige situaties mogelijk.

De factoren die een rol spelen in de tariefstelling zijn:

ο waar je woont

buiten Tilburg: De Ploeg is van oorsprong een Tilburgs traject. Wanneer je buiten Tilburg woont ben je van harte welkom om deel te nemen, maar voor het lage tarief kom je helaas niet in aanmerking. Dat is bedoeld voor mensen die geregistreerd zijn bij de Tilburgse Meedoen-regeling.

binnen Tilburg: Deelnemen aan De Ploeg kan eventueel op half of laag tarief. Dat is mogelijk gemaakt door Tilburg Akkoord en de Rabobank Tilburg e.o., deze subsidie wordt beheerd door Stichting De Ploeg Tilburg. We bekijken in overleg of het passend is dat je appel doet op subsidie uit de Stichtingspot. Dat laten we afhangen van hoe je financiële omstandigheden zijn.

ο je financiële omstandigheden

We zullen met je bespreken hoe je financiële situatie eruit ziet. Hoeveel omzet heb je het afgelopen jaar gegenereerd? Heb je een partner met inkomen? Werk je in loondienst naast je onderneming? Heb je een uitkering? Hoe lang en hoe hoog? Heb je nog ergens een ‘potje’? We gaan er daarbij vanuit dat je een eerlijk beeld schept van de werkelijkheid. Ben je geregistreerd bij Tilburgse meedoen-regeling? Alleen dan kom je in aanmerking voor het lage tarief.

ο je betrokkenheid bij instanties die trajecten bij De Ploeg kunnen inkopen

Sommige instanties hebben budgetten om begeleidingstrajecten voor hun ondernemende klanten in te kopen. De Ploeg is zo’n traject dat daarvoor in aanmerking kan komen. Je plaats in de Ploeg wordt dan vergoed wordt door de instantie. Neem contact met ons op om te horen met welke instanties wij daarover in overleg zijn en hoe de actuele stand van zaken is. Zo zijn we bijvoorbeeld preferred supplier van het UWV. Dit betekent dat het UWV je Ploeg-plaats kan bekostigen als je een AG- of ZW-uitkering ontvangt. Toekenning daarvan verloopt volgens de procedures van het UWV.

‘Terugploegen’

Naast het tarief kennen we bij De Ploeg flexibel uitschrijfgeld. Dit is een bedrag dat je – achteraf en naar eigen wens & vermogen – terugstort aan de Stichting. Hieruit worden de gesubsidieerde Ploeg-plaatsen bekostigd. We noemen het daarom ook wel ‘terugploegen’: het is een manier om een volgende deelnemer met een krappe beurs te helpen aan een gesubsidieerde Ploeg-plaats. De hoogte van je terugploeg-bedrag bepaal je zelf. De Stichting is blij met alles wat binnenkomt.

 

ο laag tarief eigen bijdrage € 175,- subsidie = € 2620,- terugploegen naar wens & vermogen
ο half tarief eigen bijdrage = € 1395,- subsidie = € 1400,- terugploegen naar wens & vermogen
ο volledig tarief eigen bijdrage = € 2795,- terugploegen naar wens & vermogen

 

Klik HIER om je aan te melden!

 

paged
Loading posts...
link_magnifier
#F0D400
off
fadeInDown
loading
#F0D400
off
Terug