boxed
border
http://www.deploegtilburg.nl/wordpress/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.deploegtilburg.nl/
#009A93
style4

Tarieven

Ondernemers in De Ploeg

In De Ploeg komt de stedelijke ondernemersmarkt samen: bijna-starters, starters en meer ervaren ondernemers. Er zijn verschillen tussen de deelnemers en dat is ook de bedoeling. In deze verscheidenheid schuilt de kracht van De Ploeg. We weten inmiddels uit ervaring dat ieder zijn of haar plek in De Ploeg behoorlijk waar maakt. Goede feedback, waardevolle inzichten en kijken in andermans ondernemerskeuken: iedere ondernemer brengt en krijgt het in De Ploeg.

De verschillen tussen de ondernemers in De Ploeg zie je terug in verschillen op economisch vlak. Niet iedere ondernemer heeft bij deelname evenveel te besteden. In De Ploeg staan we voor draagkracht, loyaliteit en wederkerigheid. We hanteren verschillende tarieven. De Ploeg is er voor ondernemers met een (tijdelijk) krappe beurs, maar ook voor de ondernemers die op zoek zijn naar een stevige boost om hun business te herijken.

Tarief varieert

De waarde van een plaats in De Ploeg is € 2795,- ex btw. Maar dat kost een plaats niet voor iedereen. Er zijn verschillende factoren die meewegen in wat je voor een plaats in De Ploeg betaalt. Aan de hand van die verschillende criteria komen we samen met jou tot een prijs. Die betaal je in twee termijnen: een deel bij aanvang en het tweede deel halverwege het traject.

De factoren die een rol spelen in de tariefstelling zijn:

ο waar je woont

buiten Tilburg: De Ploeg is een Tilburgs traject. Wanneer je buiten Tilburg woont kun je wel meedoen, maar omdat we gehouden zijn aan bepaalde subsidievoorwaarden zullen we je de reële prijs in rekening brengen. In de tabel zie je het reële tarief.

binnen Tilburg: De Ploeg heeft enkele voorgefinancierde plaatsen. Die zijn toegekend uit het budget van Tilburg Akkoord. Voor bepaalde delen van de stad zijn gelden vrijgemaakt om bewoners extra te ondersteunen. We bekijken bij je aanmelding of het passend is dat je zo’n deels voorgefinancierde plaats inneemt. Dat laten we niet afhangen van waar je in Tilburg woont, maar van hoe je financiële omstandigheden zijn.

ο je financiële omstandigheden

We zullen met je bespreken hoe je financiële situatie eruit ziet. Hoeveel omzet heb je het afgelopen jaar gegenereerd? Heb je een partner met inkomen? Heb je een uitkering? Hoe lang en hoe hoog? We gaan er daarbij vanuit dat je een eerlijk beeld schept van de werkelijkheid. Kom je in aanmerking voor de meedoen-regeling? Dan kun je die inzetten om je kosten voor deelname aan De Ploeg verder te reduceren.

ο je betrokkenheid bij instanties die trajecten bij De Ploeg kunnen inkopen

Sommige instanties hebben budgetten om begeleidingstrajecten voor hun ondernemende klanten in te kopen. De Ploeg is zo’n traject dat daarvoor in aanmerking kan komen. Je plaats in de Ploeg wordt dan vergoed wordt door de instantie. Neem contact met ons op om te horen met welke instanties wij daarover in overleg zijn en hoe de actuele stand van zaken is. Zo zijn we bijvoorbeeld preferred supplier van het UWV. Dit betekent dat het UWV je Ploeg-plaats kan bekostigen als je een AG- of ZW-uitkering ontvangt.

Flexibel uitschrijfgeld

Er is bij alle tarieven sprake van een vast bedrag in twee termijnen en een flexibel bedrag. Het flexibele uitschrijfgeld bepaal je zelf aan de hand van wat je wilt en/of kunt. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van een (geheel of half) gesubsidieerde plaats kan het een manier zijn om iets terug te storten in de Ploeg-pot. Alles wat ‘terugkomt’ via dit flexibele uitschrijfgeld is in een volgende Ploeg beschikbaar als subsidie. Op deze manier help je een volgend Ploeglid met een krappe beurs.

 

 inschrijfgeld  bij aanvang  tweede termijn halverwege  uitschrijfgeld bij einde traject
 ο laag tarief  75  100  naar wens en vermogen
 ο half tarief  450   950  naar wens en vermogen
 ο reëel tarief  900  1895  naar wens en vermogen

 

Klik HIER om je aan te melden!

 

paged
Loading posts...
link_magnifier
#F0D400
off
fadeInDown
loading
#F0D400
off
Terug